جهت ورود به مودیک به یکی از دو روش زیر عمل نمایید:

روش اول

روش دوم

از مرورگر موبایل یا رایانه شخصی خود به آدرس
mymoodic.com/activate
رفته و کد زیر را وارد نماییدb8c29

کد کیو آر زیر را اسکن نموده، سپس با وارد کردن مشخصات حساب کاربری خود به مودیک وارد شده و منتظر بروزرسانی این صفحه باشید