انیماتریکس The Animatrix

 این انیمیشن شامل مجموعه‌ای از 9 انیمیشن کوتاه است که چگونگی تشکیل ماتریکس و جنگ میان ماشین و انسان را بازگو می‌کند.

فیلم های  مشابه