گردنبند جادویی Origin - Spirits of the Past

"سیصد سال بعد است و تعادل محیط زیست به هم خورده و انسان ها با جنگل‌های زنده و هوشمند محاصره شده اند. «آگیتو»ی جوان، در منطقه‌ای ممنوعه دستگاهی عجیب پیدا می کند. درون دستگاه، دختری به نام «تولا» تحت مراقبت است که از گذشته آمده و ماموریتی برای آینده دارد."

فیلم های  مشابه