جزیره جنگی The Battleship Island

در دوران استعمارگری ژاپن، حدود ۴۰۰ کره ای که برای کار اجباری به جزیه هاشیما، ملقب به «جزیره جنگی» فرستاده شده بودند، دست به فرار بزرگی می زنند…

فیلم های  مشابه