طاقت بیار لطفا Please Stand By

زن جوان مبتلا به اوتیسم در تلاش است تا مقاله خود را به مسابقه نویسندگی “Star Trek” ارسال کند.

فیلم های  مشابه