آرتیست The Artist

«آرتیست» درباره جرج والنتین یک ستاره سینمای صامت است که با ورود صدا به سینما همه چیز خود را از دست می‌دهد. در این بین ارتباط جرج با پپی میلر، دختری جوان و شیفته بازیگری که با کمک او وارد دنیای سینما می‌شود و به شهرت می‌رسد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

فیلم های  مشابه