21 سال: کوئنتین تارانتینو 21 Years: Quentin Tarantino

مستندی است که، بیست و یک سال فعالیت حرفه‌ای کوئنتین تارانتینو کارگردان سرشناس آمریکایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و مصاحبه‌های انجام‌ شده با بازیگران و دست‌اندرکاران فیلم‌های او را به تصویر می‌کشد و…

فیلم های  مشابه