خونسرد Cold Blood

داستان فیلم در مورد یک آدمکش حرفه ای است که کنار یک دریاچه‌ی دورافتاده زندگی می کند، هنگامی که غریبه‌ای زخمی را در نزدیکی کلبه‌اش پیدا می‌کند، برای نجات جان وی می‌بایست زندگی خود را در معرض خطر قرار دهد و…

فیلم های  مشابه