پسر عزیز Honey Boy

فیلم پسر عزیز 2019، داستان حول محور یک بازیگر خردسال است که سالها سعی می کند رابطه اش با پدر معتاد و قانون شکنش را بهبود بخشد اما این کار برایش کمی دشوار است و…

فیلم های  مشابه