زایان Zion

داستان این مستند کوتاه درباره ی زایان کلارک کشتی گیری است که بدون پا متولد شد و …

فیلم های  مشابه