برامس: پسر 2 Brahms: The Boy II

خانواده ای به یک عمارت واقع در ناحیه‌ای ییلاقی نقل مکان می‌کنند. پسر خردسالشان، عروسکی به نام برامس را پیدا می‌کند و خیلی زود با این عروسک مرموز، رابطه‌ دوستانه برقرار می‌کند و…

فیلم های  مشابه