بن تن نیروی بیگانگان - قسمت 1 Ben 10 Alien Force - episode 1

5سال از زمانیکه بن ، ساعت فضایی رو پیدا کرد ، می گذره. بن با شرایط سازگار شده و بعد از نابودی نگاتیو ، نقش رهبری رو بر عهده گرفته.. .