پیکی بلایندرز - فصل 1 قسمت 1 Peaky Blinders - S01E01

"در دهه ۲۰ که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگهام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند..."