قله پاگان - فصل 1 قسمت 1 Pagan Peak - S01E01

داستان سریال درباره جسدی است که در مرز میان اتریش و آلمان در کوه های آلپ پیدا میشود و از هر کشور یک کارگاه انتخاب میشوند تا با همکاری یکدیگر پرونده را پیگیری کنند. اما چیزی نمیگذرد که آنها با قاتلی زنجیره ای رو به رو میشوند و...